pinoydental.com - Ang Tamang Paggamit ng Antibiotics
 
logo  

Go to Home Page MyDentSpace Community Submit a Press Release or Blog (For Members) Contact Us

Home arrow Press Releases arrow Kalusugang Pang-Ngipin at Pang-Bibig arrow Ang Tamang Paggamit ng Antibiotics
  feedback sitemap
Friday, 23 February 2018  

Visitors: 25871165

 

 email us  Email Us
 FAQs FAQs
 Info More Info
 Dental Health News Health News
 Dentist Community News Dentist News

 

Ang Tamang Paggamit ng Antibiotics

Ang antibiotics ay gamot na ginagamit pangontra sa anumang impeksyon maging ito ay sa loob ng bibig o kahit sa anumang parte ng katawan.Madaming klaseng antibiotics na may iba't-ibang aksyon laban sa iba't-iba ring klase ng mikrobyo na nagdudulot ng impeksyon at sakit/karamdaman sa katawan ng tao. Tunay na napakahalaga ng gamot na ito dahil maraming buhay na ang nailigtas laban sa mga impeksyon at sakit na maaaring nakamamatay.Isang problema ngayon na hinaharap ng ating mga doktor at siyentipiko ay ang pagkakaroon ng mga mikrobyo o bacteria na nagigiging mas mabagsik at hindi na tinatablan ng ilang mga antibiotics....

Pinoydental Tagalog Articles

 
< Prev   Next >

 
MyDentSpace Login
Visit the Philippines for your Dental Treatment Needs
We have 1 bisita online.
We have 1487 MyDentSpace members registered.
ADVERTISE HERE!
 
Copyright © 2007 pinoydental.com All Rights, Reserved. !