pinoydental.com - Impeksyon sa sirang ngipin, posibleng mauwi sa komplikasyon kapag napabayaan (GMA NEWS ONLINE)
 
logo  

Go to Home Page MyDentSpace Community Submit a Press Release or Blog (For Members) Contact Us

Home arrow Press Releases arrow Kalusugang Pang-Ngipin at Pang-Bibig arrow Impeksyon sa sirang ngipin, posibleng mauwi sa komplikasyon kapag napabayaan (GMA NEWS ONLINE)
  feedback sitemap
Friday, 23 February 2018  

Visitors: 25870372

 

 email us  Email Us
 FAQs FAQs
 Info More Info
 Dental Health News Health News
 Dentist Community News Dentist News

 

Impeksyon sa sirang ngipin, posibleng mauwi sa komplikasyon kapag napabayaan (GMA NEWS ONLINE)

Ang pagkabulok ng ngipin ay maaaring magdulot ng impeksyon na pwedeng kumalat sa pisngi, sa ilalim ng baba o sa may ilalim ng mata. Ito ay tinatawag na cellulitis at nararapat na bigyan kaagad ng kinauukulang lunas.
Hindi na dapat pinaaabot sa ganitong sitwasyon.  Kapag may sira ang ngipin ay dapat mapastahan na kaagad ito para hindi na umabot aa puntong mabulok na ang loob at kailangan ng bunutin.
Bumisita sa dentista kada anim na buwan para magpalinis ng ngipin at upang makita kaagad kung mayrong kinakailangang pastahan, bunutin o kung anumang lunas ang nararapat gawin.


http://ngipinatbp.blogspot.com/2016/06/impeksyon-sa-sirang-ngipin-posibleng.html

 
< Prev   Next >

 
MyDentSpace Login
Visit the Philippines for your Dental Treatment Needs
We have 4 bisitas online.
We have 1487 MyDentSpace members registered.
ADVERTISE HERE!
 
Copyright © 2007 pinoydental.com All Rights, Reserved. !