pinoydental.com - Oral Health at Cerebral Palsy by Dr. Frances Tan
 
logo  

Go to Home Page MyDentSpace Community Submit a Press Release or Blog (For Members) Contact Us

Home arrow Press Releases arrow Kalusugang Pang-Ngipin at Pang-Bibig arrow Oral Health at Cerebral Palsy by Dr. Frances Tan
  feedback sitemap
Wednesday, 17 January 2018  

Visitors: 25711758

 

 email us  Email Us
 FAQs FAQs
 Info More Info
 Dental Health News Health News
 Dentist Community News Dentist News

 

Oral Health at Cerebral Palsy by Dr. Frances Tan

by: Dr. Frances Tan, Doctor of Dental Medicine
University of the Philippines Manila
College of Dentistry

Ang Oral Health ay isang importanteng parte patungo sa isang maganda at mabuting kalagayan o kalusugan ng katawan. Ang mga bibig, katulad ng ibang parte ng katawan, ay puno ng normal at mabuting bakterya o ang tinatawag na normal flora. Ang mga bakterya na ito ay maaaring mapanatiling mabuti at hindi nakakasama kapag regular na nalilinis ang ngipin. Ngunit kapag ang bibig ay napabayaan, ang mga bakteryang ito ay maaaring magdulot ng impeksyon sa ngipin at bibig na maaaring maging sanhi ng pagkakaroon ng ibang sakit o pagkalala ng sakit sa katawan tulad ng sakit sa puso at ang Diabetes.
                Ang pagpapanatiling malusog ng mga bibig ay madali lamang - kailang lang ng regular na pagsisipilyo at pagbisita sa dentista. Ngunit ang simpleng bagay na pagsisipilyo ay hindi madali para sa iba, gaya ng mga  indibidwal na mayroong Cerebral Palsy. Ang Cerebral Palsy ay isang kondisyon kung saan ang mga muscles ng katawan ay naaapektuhan, dahil dito, ang kanilang koordinasyon ay apektado rin. Ang kanilang pang-araw araw na gawain ay hindi madaling magawa, ganoon din ang pagpapanatili ng malusog na bibig. Hindi rin nila nasasabi kapag mayroon silang nararamdaman sa kanilang ngipin. Ang mga indibidwal na may Cerebral Palsy ay kadalasang nangangailangan ng pangagalaga ng kanilang magulang o caregiver.
                Para sa wastong paglilinis ng ngipin ng mga indibidwal na may Cerebral Palsy, mayroong modipikasyon na maaaring makatulong para sa mga magulang o caregivers. Sa pagtulong ng paglinis ng ngipin para sa mga indibidwal na may Cerebral Palsy, laging siguraduhin na malinis ang kamay bago hawakan ang bibig ng alaga. Pumili ng lugar kung saan komportable ang alaga sa pagsipilyo, mayroong sapat na ilaw at may pagkukunan ng tubig o maghanda ng baso ng tubig sa tabi ng alaga. Narito ang ilang paraan para sa pagsipilyo ng mga indibidwal na may Cerebral Palsy:
1.       Para sa mga sanggol pa lamang at di pa kayang umupo: Ipagdugtong ang tuhod ng mga magulang o tagapangalaga at dito ipatong ang bata. Suportahan ang ulo ng sanggol at dahan-dahan lamang sa paglinis ng bibig.
2.       Para sa mga batang kayang umupo: Maaaring umupo o tumayo sa likod ng bata. Isandal ang kanyang ulo sa iyong katawan at dahan-dahang linisan ang kanyang bibig.
Description: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTGz2xk7P7jD8okF4ZuOinFj_pcx7GcY0AGPdtTS6W5WxTwAG3gGA
3.       Para sa mga bata na nakaupo sa wheelchair: Maaaring umupo o tumayo sa likod ng bata. Dahan-dahang isandal ang ulo ng bata sa iyong katawan. Siguraduhin din na naka-lock ang gulong ng wheelchair. Maaari rin namang ihiga ang bata sa hita at suportahan ang ulo at balikat gamit ang iyong braso, o ihiga ang bata sa kama o bean bag na malambot. Lumuhod sa likuran ng bata at dahan-dahang linisin ang bibig. Maaari rin may pangalawang taong humawak ng kamay at paa ng bata.
Description: Positions_Bed_Sofa[1]Description: Positions_BeanBag[1]
Sa iba’t ibang posisyon ng paglinis ng ngipin ng bata, siguraduhin na mas mataas ang ulo kaysa sa katawan upang maiwasan na malunok ng bata ang toothpaste.
4.       Gumamit ng wastong dami ng toothpaste na may fluoride sa pagsipilyo sa mga bata. Gamunggong toothpaste para sa mga bata, at kasinglaki ng butil ng mais para sa matanda.
5.       Sundin ang tamang posisyon at galaw ng sipilyo, ito ay dapat nakalapat sa ngipin at gilagid at paikot-ikot na galaw. Sipilyuhin ang lahat ng bahagi ng ngipin kasama rin ang dila upang maiwasan ang mabahong hininga.
6.       Iwasan ang agarang pagsisipilyo sa bata pagkatapos kumain. Lalo na kung acidic ang nakain dahil ito ay nagdudulot ng paghina ng mga ngipin. Ang pagsisipilyo agad ay magiging sanhi ng pagkagasgas ng ngipin o ang tinatawag na toothbrush abrasions.
7.       Para sa mga batang may malalim at makitid na ngalangala: Maaaring magbasa ng gasa o bimpo at gamitin ito sa paglinis ng bibig. Maaari rin itong lagyan ng toothpaste. Dahan-dahan lamang sa pag-pahid sa ngalangala at gilagid ng bata para hindi sila masaktan. Unti-unti itong palitan ng toothbrush kapag sanay na ang bata.
Description: imagesSNWR3SCU 
8.       Para sa mga batang may kakayahan linisan ang kanilang sariling ngipin: Maaari rin gumawa ng modipikasyon sa sipilyo upang iangkop ito sa kakayahan ng bata sa paghawak at paggamit ng sipilyo. Tulad ng pagkurba sa ulo ng sipilyo upang mas madaling abutin ang mga ngipin. Maaari rin magkabit ng tennis ball o bicycle grip sa sipilyo para mas madali itong hawakan o ang paglagay ng tali sa sipilyo na nakakabit sa kamay ng bata upang hindi ito mabilis matanggal o mabitawan ng bata habang nagsisipilyo
Description: image094[1]

9.       Sa mga pagkakataong hindi posible ang pagsisipilyo, o ayaw ng bata sa toothpaste, maaaring gumamit ng mouthwash na may fluoride. Siguraduhin lamang na hindi lulunukin ng bata ang mouthwash.
Bukod sa ng paglilinis ng ngipin, ang regular na pagbisita sa dentista ay makakatulong sa pagpapanatiling malusog ng bibig ng mga inidibidwal na may Cerebral Palsy. Makakatulong ang pagbisita na iwasan ang pagkasira ng ngipin, at maaari rin na makita kung mayroong problema sa ngipin na posibleng magdulot ng sakit.

References:
National Institute of Dental and Craniofacial Research. (July 2007) University of Adelaide
National Museum of Dentistry. Healthy Smiles for Autism. Dental Health Services Victoria (June 2008).
© Google Imageshttp://ngipinatbp.blogspot.com/2015/07/oral-health-at-cerebral-palsy-by-dr.html

 
< Prev   Next >

 
MyDentSpace Login
Visit the Philippines for your Dental Treatment Needs
We have 2 bisitas online.
We have 1487 MyDentSpace members registered.
ADVERTISE HERE!
 
Copyright © 2007 pinoydental.com All Rights, Reserved. !