pinoydental.com - Impacted Wisdom Teeth: Bakit Ito Nararapat Bunutin?
 
logo  

Go to Home Page MyDentSpace Community Submit a Press Release or Blog (For Members) Contact Us

Home arrow News Section arrow Ngipin atbp...Orig Pinoy Dental Articles arrow Impacted Wisdom Teeth: Bakit Ito Nararapat Bunutin?
  feedback sitemap
Wednesday, 22 November 2017  

Visitors: 25428317

 

 email us  Email Us
 FAQs FAQs
 Info More Info
 Dental Health News Health News
 Dentist Community News Dentist News

 

Dentist Community News
article thumbnailFor Dentists: Community NewsThe Art of Functional Dentistry: Fundamentals of Occlusion and Equilibration by Neeraj Khanna,...

Friday, 03 November 2017 | charlieddm

The Art of Functional Dentistry: Fundamentals of Occlusion and Equilibration by Neeraj Khanna, B.Sc., DDSJanuary 19 - 21, 2018 at theUniversity of the Philippines ManilaCollege of Dentistry3 Day...
Read more...

article thumbnailFor Dentists: Community NewsPSP Quarterly Seminar

Monday, 30 October 2017 | charlieddm

Member, Philippine Society of Periodontology Pinoydental
Read more...

More News
Dental Health News for the General Public
Ngipin atbp...Orig Pinoy Dental ArticlesPart 6 of 7: Pagtukoy, Pagiwas at Lunas sa Kanser ng Bibig

charlieddm

Pagtukoy, Pag-iwas at Lunas sa Kanser sa BibigPaano malalaman kung ikaw ay may kanser sa bibig:Step 1: Pagdiskubre Resulta ng masusing eksaminasyon at oral cancer screening...
Read more...

Ngipin atbp...Orig Pinoy Dental ArticlesLoss of Teeth as a Disability

charlieddm

Loss of Teeth as a DisabilityLoss of teeth may sometimes be taken for granted and only seen as a common condition that one goes through in life. Many believe that loosing teeth only...
Read more...

More News
Kalusugan ng Ngipin at Bibig
Ngipin atbp...Orig Pinoy Dental ArticlesAng Tamang Paggamit ng Antibiotics

charlieddm

Ang antibiotics ay gamot na ginagamit pangontra sa anumang impeksyon maging ito ay sa loob ng bibig o kahit sa anumang parte ng katawan.Madaming klaseng antibiotics na may iba't-ibang aksyon laban sa...
Read more...

Ngipin atbp...Orig Pinoy Dental ArticlesPart 2 of 7: Palatandaan at Sintomas ng Kanser sa Bibig

charlieddm

Ang listahang ito ay mga palatandaan at sintomas mula sa HPV at tabako: singaw na hindi naghihilom sa loob ng 2 hanggang 3 linggo Masakit na...
Read more...

More News
Dental News Feed Headlines
Local OrganizationsDECEMBER 2017 EXAM SCHEDULES

Friday, 29 September 2017 | charlieddm

From www.prc.govDecember 2017 EXAM SCHEDULEName of ExaminationDate/s of ExamDay/sPlaceOpening of Online ProcessingDeadline in FilingDentists (Written)4, 5 & 6M, T, WManilaSeptember 11, 2017November 10, 2017Dental Technologists (Written)12TManilaSeptember 21, 2017November 21, 2017Dental Technologists (Practical)13 & 14W, ThManila-- http://dentistboards.blogspot.com/2017/09/december-2017-exam-schedules.html
Read more...

International OrganizationsAn interview with developer of noise reduction dental earplugs, Dr Sam Shamardi

Tuesday, 19 September 2017 | Latest Medical/Dental News and Press Release � Free Medical/Dental RSS @ 1888 Press Release.com

The world is becoming a noisier place, so protection and prevention are essential.
Read more...

International OrganizationsDr. Scott Wagner of Eccella Smiles named Top Doc by Jacksonville Magazine

Thursday, 10 August 2017 | Latest Medical/Dental News and Press Release � Free Medical/Dental RSS @ 1888 Press Release.com

Wagner chosen for the magazine’s annual list of the area’s leading physicians.
Read more...

International OrganizationsUSA Licensed Dental Implantologist Features Latest Technology - -Teeth in a Day- in Ahmedabad

Thursday, 27 July 2017 | Latest Medical/Dental News and Press Release � Free Medical/Dental RSS @ 1888 Press Release.com

USA trained and licensed Dental Implantologist, Dr. Sayma Memon now features latest advanced technology called “Teeth in a Day” in Ahmedabad for missing teeth replacement through Dental Implants.
Read more...

More News Headlines
Events
No Images

Impacted Wisdom Teeth: Bakit Ito Nararapat Bunutin? PDF Print E-mail

 

English Summary: Impacted Wisdom Teeth: reasons for removal, treatment and post-operative instructions - Impacted wisdom teeth refer to the 3rd Molars that did not come out fully into its proper position. These cases may result to problems like - infection, damage of the bone tissue near the impacted tooth, severe gum pains and commonly, decay of both the third molar and the tooth adjacent to it. There are temporary treatments that you can do such as taking pain relievers or some mouthwashes that you can easily buy in the nearest drugstores.  But the longer it takes, the more it may cause a lot of trouble. Most dentists will advice you to have these impacted teeth removed in order to prevent such damage or problems from occuring.

 

“Impacted Wisdom Teeth”: Dahilan ng Pagtatanggal, Pansamantalang Lunas at Pangangalaga Matapos Itong Tanggalin     

by Berith Magcalas, C. Atienza 

Ang “impacted teeth” ay tumutukoy sa mga ngipin na  hindi makalabas ng mabuti sa tamang pagtutubuan nito. Ang hindi tamang pagtubo nito ay dahil sa kawalan ng sapat na lugar o espasyo sa panga ng isang tao upang ito ay lumabas ng normal. Madalas itong nangyayari sa ikatlong bagang (3rd molar) na tinatawag na “wisdom teeth”. Ito ang pinakahuling ngipin na tumutubo (16-18 yrs) na kadalasan ay nawawalan na ng sapat na puwang kaya ito ay naiipit ng buto o kaya ng ngipin na katabi nito.  

Dahilan Kung Bakit kailangang Tanggalin ang “Impacted tooth”       

 Maraming  mga dentista ang nagpapayo na ang mga ngiping hindi nakalabas at tumubo ng maayos ay kinakailangang bunutin o alisin. Kasama na rin dito ang mga ngiping bahagya lamang nakalabas (partially impacted). Ayon sa mga dentista ito ay maaaring pagsimulan ng impeksyon na maaaring kumalat hanggang sa mga nakapaligid na buto. Ang “impacted tooth” ay patuloy sa nagpupumilit na makalabas sa himaymay ng ating  bagang (gums) kahit wala itong sapat na lugar para tumubo. Ang patuloy na pagpupumilit na ito ay nagreresulta ng patuloy na puwersa na maaaring makasira sa mga katabing ugat ng mga ngipin. Sa pag-alis o pagtanggal ng “impacted tooth”, ay sa dahilang mapipigilan nito ang mga sumusunod:                 

 1. Impeksyon sa buto at gilagid
 2. Pagkasira ng katabing ngipin at buto
 3. Pananakit ng ngipin at gilagid  
 4. Pagkabali (fracture) ng Panga
 5. Pagkakaroon ng tumor sa loob ng panga
 6. Pagka-sungki ng mga ngipin
 7. Maaaring kinakailangan bilang bahagi ng Orthodontic Treatment (Braces)

Mga Pansamantalang Lunas o Gamot       

Kung ang iyong “impacted tooth” ay nagdudulot na sa iyo ng problema tulad ng pananakit.Ang pagtangal nito ay ang pangunahing lunas na isinasagawa ng mga dentista. Mayroon din namang paraan upang pansamantalang mawala ang sakit tulad ng “pain relievers” at “mouthwashes” na madaling mabibili sa mga kalapit na “drugstore” sa inyong lugar. Maaari ka ding magmumumog ng maligamgam na tubig na may asin, kalahating kutsaritang asin sa isang tasa ng maligamgam na tubig. Dapat tandaan na ang mga ito ay pansamantalang lunas lamang, makakabuting hingin ang payo ng iyong dentista ukol dito.   

wisdomMga Panuto na Dapat Sundin Matapos ang Pagtatanggal ng “Impacted tooth”        

Ano nga ba ang nararapat gawin matapos maoperahan para tanggalin ang impacted tooth? Ang pagdurugo , pananakit at pamamaga ay karaniwan lang. Iwasan ang pagkilos ng madalas hanggat maaari ng ilang oras. Iwasan ang pagmumumog, pagdura at pag-inom gamit ang straw sa loob ng dalawampu’t apat na oras. Ang mga nabanggit ay nakakapigil ng pamumuo (blood clot) ng dugo, na kinakailangan sa pagpapagaling at pagtigil ng pagdurugo (bleeding). Naririto ang ilang panuto na nararapat na sundin upang maiwasan ang anumang kumplikasyon at makakatulong din sa dagliang pagpapagaling.    ·         

 1. Pagkontrol ng Pagdurugo: Kung may pagdurugo matapos ang operasyon, diinan sa pamamagitan ng pagkagat ng  gasa (gauze) na nakalagay sa ibabaw ng sugat sa loob ng tatlumpung minuto. ·         
 2. Pamamaga: Ang pamamaga ay pangkaraniwan lang matapos ang operasyon. Maglagay ng yelo sa plastic o tuwalya sa pisngi sa tapat ng inoperahan ng tagal na 15-20 minutes at tanggalin ito kada 15-20 minutes din. Paulit-ulit itong gawin hanggang tatlumpu’t anim na oras upang maalis at mapigilian ang pamamaga.   
 3. Mga Pagkain na Nararapat para sa Dagliang Paggaling: Kinakailangang uminom ng maraming tubig o mga juices. Iwasan muna ang sobrang maiinit inumin o pagkain sa una hanggang ikalawang araw. Kumain muna ng mga malalambot na pagkain sa unang araw matapos ang operasyon at maaari ng bumalik sa karaniwan mong pagkain sa susunod na araw depende sa sasabihin ng doctor.
 4. Ang Pananakit: Kinakailangang uminom ng gamot para sa sakit kapag naramdaman mongnawawala na ang anestisya. Kung ang sakit ay hindi gaano, maari kang uminom ng  karaniqang pain relievers tuwing ikatlo o ikaapat na oras (depende sa inireseta sa iyo ng doktor).  
 5. Paglilinis ng Bibig: Ang tamang paglilinis ng bibig ay malaking tulong upang mapadali ang paggaling. Linising mabuti ang bibig matapos kumain. Magbanlaw sa pamamagitan ng  pagmumumog ng maligamgam na tubig na may asin.
 6. Paglaban sa Impeksyon: Sa kadalasan ay nagbibigay ang dentista ng reseta para sa "antibiotic". Ang resetang ito ay nararapat na sundin ng tama kaya responsibilidad ng pasyente na inumin sa tamang oras ang gamot na ito. 

wisdom tooth - cystAng pinakamahalagang dapat mong malaman tungkol sa “impacted tooth” ay, ito kinakailangang tanggalin ng mas maaga habang hindi pa gaanong humahaba at bumabaon ang mga ugat nito. Mas lalong lalaki ang problema ng pagbunot nito dahil ang ugat ay maaaring pumulupot na sa paligid ng mga sensitibong nerves ng ating panga. Kung maaga itong tatanggalin, mas makakaiwas na magkaroon ng mga kumplikasyong naunang nabanggit.  Kumunsulta sa iyong dentista upang maipaliwanag sa iyo ng mas mabuti and kondisyong ito. Sa edad na labing anim hanggang labingwalo ang tamang edad upang maipa-konsulta ito sa dentista, ngunit mas maaga o mas huli man, mas makakabuti pa rin kaysa ito ay mapabayaan.  Sa mga magulang, dalhin ang inyong mga anak sa dentista upang ma-check-up ng mabuti, maaring kinakailangan ng x-ray at mabigyan ng nararapat na lunas.  Huwag hintayin na sumakit at magka-kumplikasyon.

References:  

 

www.animated-teeth.com/
www.cohensurgicalarts.com/
http://ezinearticles.com/
 
< Prev

Dentist Community News
article thumbnailFor Dentists: Community NewsThe Art of Functional Dentistry: Fundamentals of Occlusion and Equilibration by Neeraj Khanna,...

Friday, 03 November 2017 | charlieddm

The Art of Functional Dentistry: Fundamentals of Occlusion and Equilibration by Neeraj Khanna, B.Sc., DDSJanuary 19 - 21, 2018 at theUniversity of the Philippines ManilaCollege of Dentistry3 Day...
Read more...

article thumbnailFor Dentists: Community NewsPSP Quarterly Seminar

Monday, 30 October 2017 | charlieddm

Member, Philippine Society of Periodontology Pinoydental
Read more...

More News
Dental Health News for the General Public
Ngipin atbp...Orig Pinoy Dental ArticlesOral Health at Cerebral Palsy by Dr. Frances Tan

charlieddm

by: Dr. Frances Tan, Doctor of Dental MedicineUniversity of the Philippines ManilaCollege of DentistryAng Oral Health ay isang importanteng parte patungo sa isang maganda at mabuting kalagayan o...
Read more...

For the Public: Featured Patient ResourceThe American Dental Association on Dental Amalgam

pinoy dental

Fillings, Silver-Colored (Amalgam)Dental amalgam is made from a combination of metals that include mercury, silver, tin, and copper. Sometimes described as “silver-colored” fillings,...
Read more...

More News
Kalusugan ng Ngipin at Bibig
Ngipin atbp...Orig Pinoy Dental ArticlesPangangalaga ng Ipin ng Diabetic by Dr. Ed Ofilada

charlieddm

Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa: www.projectoralhealth.orgAbout the Author:         EDMUND JULIAN L. OFILADA, D.M.D.     ...
Read more...

Ngipin atbp...Orig Pinoy Dental ArticlesImpeksyon sa sirang ngipin, posibleng mauwi sa komplikasyon kapag napabayaan (GMA NEWS ONLINE)

charlieddm

Ang pagkabulok ng ngipin ay maaaring magdulot ng impeksyon na pwedeng kumalat sa pisngi, sa ilalim ng baba o sa may ilalim ng mata. Ito ay tinatawag na cellulitis at nararapat na bigyan kaagad ng...
Read more...

More News
Dental News Feed Headlines
Local OrganizationsDECEMBER 2017 EXAM SCHEDULES

Friday, 29 September 2017 | charlieddm

From www.prc.govDecember 2017 EXAM SCHEDULEName of ExaminationDate/s of ExamDay/sPlaceOpening of Online ProcessingDeadline in FilingDentists (Written)4, 5 & 6M, T, WManilaSeptember 11, 2017November 10, 2017Dental Technologists (Written)12TManilaSeptember 21, 2017November 21, 2017Dental Technologists (Practical)13 & 14W, ThManila-- http://dentistboards.blogspot.com/2017/09/december-2017-exam-schedules.html
Read more...

International OrganizationsAn interview with developer of noise reduction dental earplugs, Dr Sam Shamardi

Tuesday, 19 September 2017 | Latest Medical/Dental News and Press Release � Free Medical/Dental RSS @ 1888 Press Release.com

The world is becoming a noisier place, so protection and prevention are essential.
Read more...

International OrganizationsDr. Scott Wagner of Eccella Smiles named Top Doc by Jacksonville Magazine

Thursday, 10 August 2017 | Latest Medical/Dental News and Press Release � Free Medical/Dental RSS @ 1888 Press Release.com

Wagner chosen for the magazine’s annual list of the area’s leading physicians.
Read more...

International OrganizationsUSA Licensed Dental Implantologist Features Latest Technology - -Teeth in a Day- in Ahmedabad

Thursday, 27 July 2017 | Latest Medical/Dental News and Press Release � Free Medical/Dental RSS @ 1888 Press Release.com

USA trained and licensed Dental Implantologist, Dr. Sayma Memon now features latest advanced technology called “Teeth in a Day” in Ahmedabad for missing teeth replacement through Dental Implants.
Read more...

More News Headlines
Events
No Images

Note: All images, videos and sounds embedded in the articles posted in these sections are owned and copyrighted by their rightful owners.  To view the sources of these embedded items, point your mouse over the item and wait for a small pop-up to reveal the details.  Pinoydental would like to thank the owners of these objects which play a very important part in providing educational resources to patients.

 
 
MyDentSpace Login
Visit the Philippines for your Dental Treatment Needs
We have 6 bisitas online.
We have 1487 MyDentSpace members registered.
ADVERTISE HERE!
 
Copyright © 2007 pinoydental.com All Rights, Reserved. !